Tal com ho expressa el seu estatut social, la nostra entitat té com a objectiu el foment de l’esperit d’associació entre els catalans i catalanes residents a l’Argentina, estrenyent-ne els vincles socials i culturals amb la societat d’acollida i mantenint-hi viu el sentiment de catalanitat mitjançant la difusió de la cultura i la llengua catalanes, trets identitaris d’una nació.