És ben sabut que molts catalans i argentins consideren des de fa molts anys el Futbol Club Barcelona com un símbol de la catalanitat, fet que explica la proliferació de “Penyes” que transcendeixen l’àmbit nacional per expandir-se arreu del món.

 L’any 1986 el Casal de Catalunya va fer 100 anys i aquest esdeveniment es va viure a Buenos Aires durant tot el mes d’agost a través de diferents celebracions.

 El Futbol Club Barcelona hi va estar present de manera destacada amb una mostra retrospectiva de la institució barcelonista, i en aquest context es va formar la Penya Barcelonista del Casal.

 Amb el suport de dirigents com ara el senyors Arnàn i Construido, i un grup de socis del Casal –Benages, Bernal, Burcet, Planas, de Pablo, Vives, Cisa, entre d’altres-, se’n van establir les bases de la seva constitució.

 No podia ser més escaient a l’hora de triar el nom que el del Sr. Nicolau Casaus, argentí, nascut a Mendoza i que, en aquell moment exercia la vicepresidència barcelonista, gestió que es va prolongar durant molts anys més.

 El creixent entusiasme dels fervorosos seguidors locals del Barça troba a la Penya Nicolau Casaus (Penya Nº 409 Oficial del Futbol Club Barcelona) un mitjà per a canalitzar-lo. Actualment, n’és president el Sr. Alberto Caloggero Corts.

Contacte:   presidentpenya@casal.org.ar