L’Institut Ramon Llull, entitat creada amb la finalitat de promoure a tot el món la llengua i la cultura catalanes, és l’organisme oficial i públic que, a través dels exàmens que organitza, certifica fora de Catalunya els coneixements de català, tant a efectes acadèmics com a laborals, de les persones que es vulguin inscriure en aquesta convocatòria d’avaluació.

El Casal de Catalunya de Buenos Aires és seu oficial de l’organització i la coordinació dels exàmens d’aquest institut, i compta amb professors administradors i revisors de les proves, avalats per a aquest efecte.

 

L’ensenyament de l’idioma pot ser presencial o virtual i es divideix en 5 nivells d’aprenentatge, cadascun d’ells subdividits en 3 mòduls. Cada mòdul té una durada de 16 hores repartides generalment en 8 classes de 2 hores cadascuna i es poden cursar durant el matí, la tarda, o al vespre.

 

Nivells A1 i A2 (inicial i bàsic): Dirigits a aquells alumnes que no tenen coneixements previs de l’idioma. Acrediten el domini bàsic de l’ús de la llengua que permet fer front a situacions de comunicació de poca complexitat, pròpies de la vida quotidiana.

 

Nivell B1 (elemental)

Acredita el domini de l’ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb efectivitat i autonomia en situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

 

Nivell B2 (intermedi)

Acredita el domini de l’ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb flexibilitat i correcció en situacions de comunicació col·loquials o de formalitat mitjana que no requereixin un ús especialitzat de la llengua, pròpies de la vida quotidiana.

 

Nivell C1 (de suficiència)

Acredita el domini de l’ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb seguretat, adequació i correcció en situacions de comunicació que requereixen un cert grau de formalitat.

 

 

Contacto

14 + 8 =

Chacabuco 863, C1069AAR CABA, Argentina